Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Andrine Bakken

Alder: 23

Studerer: Bachelor i havbruk, 1. år

I løpet av de siste tre årene har jeg rukket å bli litt kjent med tre ulike studieprogram på NTNU Gløshaugen, og trives godt ved mitt nåværende studie. Jeg har også vært aktiv på Studentersamfundet og under UKA. Dette mener jeg selv gir meg god erfaring i hva det vil si å være student.
Etter å ha vært innom både industriell design og kommunikasjonsteknologi, begynte jeg i år på NTNU sitt helt nye studie – havbruksingeniør. Jeg ser frem til å bidra til å gjøre dette studiet lærerikt og morsomt for de kommende årskullene. For at dette studiet skal bli attraktivt for nye søkere, og at vi skal få den kompetansen næringslivet ønsker, er vi avhengige av god kommunikasjon mellom studentene, fakultetet og næringen.
For meg er det viktig at studentene føler seg inkludert, og at alle føler at de har en viss tilhørighet til klasse og studieprogram. Dette mener jeg er viktig for å få studentene gjennom studiet på en god måte, og gjøre dem klare for å møte arbeidslivet etter endt studie. Jeg tror også at tilhørighet er viktig for at studenter skal engasjere seg. Den tilhørigheten ønsker jeg å bidra til å øke dersom jeg får en plass i Studenttinget.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!