Kandidat til Studenttinget:

Anita Vikestad

Alder: 23 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i likestilling og mangfold
Omgjengelig, strukturert og løsningsorientert

Kandidatur

Viktigste sak: Studentvelferd
Jeg er ei engasjert jente fra Rørvik, med hjerte for studentvelferd. Før jeg startet på NTNU i høst tok jeg utdanning som barnehagelærer på DMMH, hvor jeg oppdaget mitt engasjement for studentpolitikk. Min motivasjon for å sitte i Studenttinget er et sterkt ønske om å bidra til at du som student skal ha en best mulig studietid. For å kunne ta gode valg i Studenttinget er jeg opptatt av å lytte til innspill fra medstudenter, og å innhente nok kunnskap til å ta informerte valg.

Mine tidligere erfaringer fra studentpolitikken har gitt meg både gode erfaringer med, og mersmak for, studentpolitisk arbeid. Relevante erfaringer jeg tar med meg inn i Studenttinget er verv i Pedagogstudentenes nasjonale arbeidsutvalg, nestleder i Studentparlamentet DMMH, representant i Velferdstinget og diverse verv i linjeforeninger.

SHOT-undersøkelsen viser mørke tall for psykisk helse blant studenter, og jeg mener et godt utgangspunkt for styrket studentvelferd er å skape et godt læringsmiljø som er tilrettelagt den mangfoldige studentmassen. I tillegg er jeg opptatt av god kvalitet på utdanningen, med både god pedagogisk praksis og relevans for arbeidslivet.

Studentfrivilligheten er en stor del av mange studenters hverdag, og jeg mener frivilligheten er en viktig faktor for studentenes trivsel og motivasjon. Derfor er en hjertesak for meg å gi studentorganisasjoner gode forutsetninger for å skape sosiale og faglige arenaer.

Godt valg!
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet