Kandidat til Studenttinget:

Anne Cecilie Løvenskiold

Alder: 23 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i Energi og Miljø, 5. år

Kandidattekst:

Jeg har gjennom hele studieløpet hatt et engasjement for å gjøre hverdagen til mine medstudenter bedre. Fra verv gjennom linjeforening og tidligere vara i Studenttinget synes jeg det er givende å gi noe tilbake til det miljøet som har gitt meg mye de siste årene. Å stille som representant i Studenttinget vil være en måte for meg å være med på å sikre studentenes ønsker og trivsel på en ansvarlig måte.

Jeg liker å holde meg oppdatert og få nye perspektiver. Med erfaring som student under flere fakulteter og på flere campuser, samt deltatt i linjeforening og i NTNUI har jeg en god innsikt i flere forskjellige deler av studentmiljøet i Trondheim, og føler derfor jeg kan representere studentene på en god måte.
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content