Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Astrid Hilling

Alder: 20

Studerer: Bachelor i sykepleie, 2. år

Jeg ønsker å engasjere meg i STi fordi at jeg er engasjert og interessert i å jobbe for at NTNU skal bli enda bedre for studentene. Selv om at Trondheim er et av de beste studiestedene i Norge er det mye som kan forbedres. Gjennom verv som instituttillitsvalgt og fakultetstillitsvalgt på fakultet for Medisin og Helsevitenskap har jeg fått godt innblikk i mange av de utfordringene studentene står ovenfor. Spesielt i forbindelse med praksisavvikling, studentfrivillighet og utfordringene som oppsto i forbindelse med korona pandemien. I STi ønsker jeg å være en stemme for studentene på mitt fakultet og for resten av NTNU.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!