Kandidat til Studenttinget:

Astrid Hilling

Alder: 21 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Bachelor i sykepleie, 3. år

Kandidattekst:

Jeg er 21 år og studerer bachelor i sykepleie på campus Øya i Trondheim. Jeg ønsker å stille som representant til Studenttinget på NTNU for å bidra til et bedre psykososialt miljø, og for å sikre at linjeforeningene og studentorganisasjonene får det de trenger av ressurser for å skape en god studiehverdag for oss som studenter. Jeg mener at NTNU må ta større ansvar for å sikre oppdatert klinisk og teoretisk erfaring samt god pedagogisk kompetanse hos foreleserne. NTNU må også ta større ansvar for det faglige opplegget i praksis og sikre at studenter med barn, sykdom og andre utfordringer får fullført studiet sitt.
Fra før har jeg erfaring som kulltillitsvalgt, instituttillitsvalgt og fakultetstillitsvalgt, og sitter som fast representant i Studenttinget og Velferdstinget. Jeg mener at min erfaring og engasjement vil bidra positivt inn i studenttinget.
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content