Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Bilal Sheikh

Alder: 18

Studerer: Energi og Miljø, 1. år

Mitt navn er Bilal, og jeg er fra Drammen!
Jeg har oppsummert meg selv under i 5 punkter, og håper at du stemmer på meg for en bedre utvikling av NTNU hvor deres meninger vil bli satt lys på!
1) Jeg er en imøtekommende og utadvendt person – jeg er en person folk har lett for å snakke med, og diskutere deres bekymringer og meninger.
2) Jeg rykker aldri tilbake før jeg løser et problem, og jeg er alltid bestemt på å lykkes, uansett hvor vanskelig det måtte være.
3) Jeg er mottakelig og fleksibel – jeg er åpen for nye ideer, forslag og endringer. Hvis noe ikke går riktig, er det fordi det er behov for en endring. Jeg mottar også godt motstridende argumenter og konstruktiv kritikk.
4) Jeg er uselvisk og empatisk – deres interesser er mine egne, og jeg vil ta alle deres meninger i betraktning, uansett hvem du er, og sørge for at alle er glade.
5) Jeg er organisert og ansvarlig – jeg er flink til å planlegge og lage tidsplaner, takle mine prioriteringer, holde alt i orden og planlegge fremover.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!