Kandidat til Studenttinget:

Bilal Sheikh

Alder: 19 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Energi og miljø, 2. år

Kandidattekst:

Mitt navn er Bilal og jeg ønsker å stille til gjenvalg i Studenttinget. Jeg er 19 år gammel fra Drammen og går nå 2. året på Energi og Miljø, og har blitt introdusert til studentdemokratiet ved NTNU gjennom fjorårets verv som STi medlem. Jeg ønsker å kunne fortsette med dette arbeidet og bli enda bedre på det, ved å bruke erfaringer og kunnskap jeg nå sitter på.

Jeg vil sørge for å stå for meninger og saker dere kjemper for, og kunne representere mangfoldet ved NTNU, samt være en ærlig og stolt representant av mine medstudenter. I tillegg til dette, sitter jeg i Internasjonal Komitee ved Norsk Student Organisasjon (NSO), hvor jeg jobber med Studentpolitikk på nasjonalt nivå. Ved å kombinere dette vervet med ett plass i Studenttinget, vil jeg kunne medbringe dette kunnskapet til NTNU, og på denne måten forbedre hverdagen på NTNU på den beste mulige måten.

Jeg er kjempemotivert til dette vervet! Folk som kjenner meg har sett mitt engasjement, og vil beskrive meg som en imøtekommende person som alle har lett å snakke med. Jeg holder til på Gløshaugen og slår gjerne av en prat med mine medstudenter. Kontakt meg gjerne ved hendvendelser eller spørsmål!

Jeg ønsker å lytte til det dere har å si. Jeg ønsker å gjøre hverdagen vår til den beste mulige. Jeg ønsker at din stemme skal bli hørt. Dermed ber jeg om deres tillit dette kommende året. Godt valg.
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content