Kandidat til NTNU-styret:

Brede Haugland

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Integrert master i Elektronisk systemdesign og innovasjon
Ønsker å ta heltidsstillingen: Ja
Jeg jobber strukturert og jevnt, er alt veldig investert i studentkulturen på studentersamfundet og vil se hva annet av (organisatorisk)ansvar rollen som student har å by på, jeg kan alltid slå av en prat om alt mulig

Kandidatur

Viktigste sak: Utveksling etter nedstenging, passe på at kulturen for utveksling fortsatt er aktiv og at folk søker seg ut av landet for noen år i graden.
Jeg er født og oppvokst i Oslo, kom til Trondheim høsten 2019 og studerer Elektronisk Systemdesign og Innovasjon ved Gløshaugen. Jeg har vært frivillig på Studentersamfundet siden jeg kom til Trondheim, og har lyst til å se andre sider ved studentfrivilligheten og ikke minst studentengasjementet man kan ta del i som student ved NTNU. NTNU-styret for meg er en ny og ikke minst spennende måte å jobbe for å, om ikke forbedre, så minst holde ved like studenttilbudet, rettighetene og det fantastiske studentlivet vi nyter av i dag, på en mye mer direkte og håndfast måte.

Å sette retningslinjer for driften av NTNU som institusjon, organisere studentene som engasjerer seg i studentdemokratiet og få studenters stemmer og mening hørt er for meg kjempespennende og jeg tror det vil by på et rikt år både for meg og for studenter ved NTNU. Det har vært mye slitasje på studiehverdagen gjennom korona, og det er en gylden mulighet til å ta noe av det gamle tilbake og bringe inn det nye.
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i NTNU-Styret

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet