Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Charlotte Söderström

Alder: 26

Studerer: Datateknologi, 4. år

Hei!
Jeg er en IT-student fra Stavanger som tidligere har studert industriell kjemi og bioteknologi. Jeg er veldig glad i å engasjere meg på ulike områder av studentlivet, hvor jeg derfor blant annet har hatt styreverv i Høiskolens Chemikerforening, verv på Studentersamfundet, vært faddersjef i linjeforeningen Online og sittet i Studenttinget i ett år nå. I disse vervene har jeg fått utfordret meg selv, vokst som person og blitt kjent med en rekke hyggelige folk.
Jeg stiller til gjenvalg i Studenttinget for å fortsatt kunne fremme studentene sin stemme. Vi er fremdeles i en rar tid med en pågående pandemi, og da er det ekstremt viktig at studentene blir ivaretatt like godt som før, både ved det sosiale aspektet, og det akademiske i form av et solid forelesningstilbud og en rettferdig eksamen.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!