Kandidat til Studenttinget:

Didrik Nohre Lønvik

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Lektorutdanning i realfag
Engasjert, pågangsmot, erfaren

Kandidatur

Viktigste sak: Å sikre at studenter har nok plass og gode arealer på campus
Jeg stiller til Studenttinget fordi jeg er veldig engasjert i studentpolitikk, og vil virkelig kjempe for studentene. Når jeg først har gått inn for en sak gir jeg meg ikke før jeg har fått igjennom saken.

Jeg har en del erfaringer som gir meg et godt grunnlag inn i Studenttinget, fra både politiske og frivillige verv. Jeg har hatt flere verv i partipolitikken, blant annet lokallagsleder, og i Pedagogstudentene (ungdomsorganisasjonen til Utdanningsforbundet) har jeg styreverv fra lokallagsnivå til landsnivå. Jeg er for øyeblikket også fakultetstillitsvalgt på IE-fakultetet, og representant i Velferdstinget. Alt dette har gitt meg verdifull erfaring i å arbeide politisk, og da særlig studentpolitisk, som vil være veldig nyttig i mitt arbeid i Studenttinget. Jeg har også vært aktiv i flere linjeforeninger, så jeg vet viktigheten linjeforeningene har for mange studenter, og hvor mye arbeid som legges ned av de frivillige.

Min hjertesak er å sikre at studenter har nok plass og gode arealer på campus. Jeg mener at dette er helt essensielt for at studentene skal ha en god studiehverdag. Under nok plass ligger alt fra arbeidsplasser, til arealer for frivilligheten. Dette vil være en viktig faktor for at studiehverdagen til studentene blir så bra som mulig. En annen viktig sak for meg er studentenes psykiske helse. Tall fra SHoT viser at vi må bli bedre på dette området, noe jeg vil kjempe for. En god studenthverdag og god psykisk helse henger sammen, og ved å forbedre den ene vil den andre også bli forbedret.

Stem på meg hvis du ønsker en som virkelig kjemper studentenes sak, og som ikke gir seg med det første!
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet