Kandidat til Studenttinget:

Eivor Høgmo Karlsen

Alder: 24 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Bachelor i geografi
Engasjert, rettferdig og initiativrik

Kandidatur

Viktigste sak: Studenters tilhørighet
Hei! Jeg heter Eivor, er 24 år og studerer geografi. Etter noen år som student har engasjementet og interessen min for studentpolitikken vokst veldig, og jeg stiller derfor til valg for å potensielt få muligheten til å jobbe mer med akkurat dette.
Jeg er særlig opptatt av studentarealer, både når det kommer til læring og frivillighet, og hvordan tilgang på (gode) nok arealer påvirker studiehverdagen og studenters følelse av tilhørighet.

I tillegg til dette synes jeg studentmedvirkning er svært viktig. Gjennom blant annet vervet mitt som instituttillitsvalgt har jeg fått erfaring med studentenes store muligheter for medvirkning. Dette gjelder absolutt alle saker som jobbes med på alle nivå på NTNU. Jeg håper på å få arbeide mer med å synliggjøre mulighetene for, og ikke minst viktigheten av denne studentmedvirkningen sammen med resten av studenttinget.
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet