Kandidat til NTNU-styret:

Emilie Faarup Storvik

Alder: 23 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i Europastudier
Ønsker å ta heltidsstillingen: Ja
Proaktiv, strukturert, empatisk

Kandidatur

Viktigste sak: Sikre studentenes plass i campussamlingen. Fremtidens campus skal ha plass til alle fremtidige studenter på NTNU, og skal ta vare på læringsmiljøet og studentvelferden til studentene. Campussamlingen må forbedre studiemiljøet til studentene på NTNU.
Hei og hopp!

Jeg heter Emilie og jeg ønsker din stemme til NTNU-styret.

De neste årene blir avgjørende for NTNU med campussamling, følgene av Covid-19, og et stadig økende fokus på bærekraft. Jeg ønsker å arbeide for at studentenes behov og ønsker blir ivaretatt i campussamlingen. Studentmedvirkning, studiemiljø og psykososiale helse bør bli bevart for mange studentgenerasjoner fremover. Jeg ønsker et universitet som tar ansvar for studentene, både faglig og i hverdagen forøvrig. Studenthelse skal tas på alvor og NTNU med styret i front må i større grad ansvarliggjøre seg selv og ivareta studenters helse og studiekvalitet.

Vi er også i en tid der flere av våre bachelorstudenter aldri har satt foten i en fysisk forelesningssal, ei møtt sine medstudenter eller forelesere grunnet korona og digital undervisning. Her må NTNU ta et større ansvar for å sikre en best mulig overgang til den gode studiehverdagen på campus. I takt med klimakrisen må også NTNU tilpasse seg, og ta større eierskap til FNs bærekraftsmål – både i undervisning men også i vanlig virksomhet.

Jeg mener at jeg er en god kandidat til NTNU-styret. Jeg har tidligere ledelses- og styrearbeidserfaring b.la. etter flere år med tyngre verv i NTNUI, som sosial- og fadderansvarlig i linjeforeningen, gjennom erfaringer som en del av innspill-grupper til campusprosjektet, og etableringen av fadderutvalget på Dragvoll. Jeg har engasjert meg sterkt i studentpolitikken med verv som fakultetstillitsvalgt på Humanistisk Fakultet, programtillitsvalgt for europastudier, som medlem i Studenttinget og medlem i Velferdstinget. Gjennom fem år har jeg bygget opp kunnskap og forståelse for den rollen og det ansvaret studenter, ansatte og øvrige aktører skal og bør ta for å sikre og forbedre studiehverdagen til den enkelte student. Ikke minst har dette gitt meg både glede og sterk interesse for hvordan studiehverdagen til den enkelte student kan forbedres, noe jeg håper å få ta med meg videre som studentvalgt i NTNU-styret.

Dersom du har spørsmål eller innspill så er det bare å ta kontakt, jeg gleder meg til å høre fra deg!

Godt valg!
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i NTNU-Styret

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet