Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Emilie Faarup Storvik

Alder: 22

Studerer: Master i Europastudier, 1. året

Min motivasjon for å stille er kort og godt fordi jeg vil forbedre studiehverdagen til studenter ved NTNU Trondheim. Jeg har erfaring fra studentrådet HF og NTNUI, og brenner for at studentorganisasjoner skal løftes opp og fram av samskipnaden og NTNU. Jeg mener at studentorganisasjoner er nøkkelen til å bedre psykisk helse blant studenter, og NTNU bør heie fram studentorganisasjoner som kommer med gode tiltak for å inkludere alle studenter.
NTNU er et universitet med mange forbedringspotensialer; det merker de aller fleste av oss hver gang vi akker oss i gangene over eksamener som kolliderer, digitale forelesninger som hakker eller mangel på midler til neste sosiale happening. Vi har mye bra, og vi skal være stolte over å gå på NTNU som løfter fram frivillighet og gode tiltak, men det betyr ikke at vi ikke skal kjempe for alt som kan bli bedre. Tall fra SHOT-undersøkelsen og studiebarometeret viser at studenter er ensomme. Dette blir ikke bedre når vi samtidig har en pandemi utenfor døren. Det må flere tiltak til for at den psykiske helsen forbedres, og her må studentorganiasjoner inkluderes og støttes da det er de som utgjør den viktigste forskjellen for enkeltstudenten.
Jeg at jeg kan bidra med en klar og tydelig stemme, som kan snakke på vegne av de som ikke har samme mulighet til å engasjere seg. Jeg har tiden, engasjementet og kunnskapen som trengs for å sitte i Studenttinget, og jeg håper at dere velgere vil se på meg som en verdifull kandidat til Studenttinget. Opp gjennom studietiden min har jeg hatt mange kule og engasjerende verv. Jeg har sittet i hovedstyret til NTNUI, som faddersjef og sosialansvarlig i Eureka linjeforening, økonomiansvarlig i fadderutvalget Dragvoll, i tillegg til mange småverv i redaksjoner og komiteer. Vervene reflekterer meg som person: alt for gira, engasjert, opptatt av fysisk aktivitet hos studenter og inkluderende. Dette kommer også til å være min rolle i Studenttinget: en person som ikke er redd for å hive meg inn i debatten fordi debatten handler ikke bare om meg, men alle andre studenter og studentorganisasjoner på NTNU også. Jeg håper du tar deg tiden til å stemme, om ikke på meg så på en av de andre gode kandidatene. Godt valg!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!