Kandidat til Studenttinget:

Emilie Faarup Storvik

Alder: 23 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i Europastudier, 5. år

Kandidattekst:

Studentpolitikk er gøy! Det er mye som rører seg som krever at vi studenter engasjerer oss. NTNU går mange millioner i overskudd, men studentfrivilligheten, som sårt trenger de etter en pandemi, får ikke tilgang på disse pengene. Campussamlingen er i gang, og studentenes arealer til både læring men også sosialt må sikres. Og det må settes prinsipper og krav til hvordan vi ønsker at vår studiehverdag skal
være.

Jeg er opptatt av studentfrivillighetens stemme, og håper å kunne fremme en stemme som organisasjoner kan bruke for å få frem deres saker og hva de trenger. Ellers er jeg en svært engasjert og aktiv student med mange baller i luften. Jeg er fakultettillitsvalgt på HF, sitter i hovedstyret til NTNUI, og diverse andre småverv i studentfrivilligheten. Jeg har vært innom mange organisasjoner i løpet av min tid i Trondheim, og gleder meg til å kunne bidra med den lille
kunnskapen jeg har bygd meg opp om studenter og hva som trengs for god studiehverdag. Men, jeg gleder meg aller mest til å kunne lære mer om hva studentene trenger at studentdemokratiet jobber
for!
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content