Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Erik Finnes

Alder: 21

Studerer: Bachelor i Økonomi og administrasjon 3 år

Hei, jeg har sittet i Studentinget i 2 år nå og håper på gjenvalg. Jeg er veldig opptatt av studenter sitt læringsmiljø, og at Ntnu skal være et universitet med høy undervisningskvalitet.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!