Kandidat til Studenttinget:

Erik Johansen

Alder: 23 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i Statsvitenskap
Nysgjerrig, lærevillig og rettferdig.

Kandidatur

Viktigste sak: God kvalitet på utdanningen
Jeg stiller til Studenttinget denne høsten fordi jeg genuint mener at studentenes stemme på NTNU skal bli hørt i alle korridorer og kontorer på universitetet. For meg er det kvaliteten på utdanningen vår som er særlig viktig. Når du går ut av NTNU med en grad i hånda skal du ha et fortrinn på arbeidsmarkedet. Studentenes stemme er essensiell hvis NTNU ikke bare skal være et av landets beste universiteter, men et av verdens beste. Sammen kan vi ta tilbake eierskap over vår egen utdanning! Bruk stemmeretten din klokt, godt valg.
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet