Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Fredrik Billington

Alder: 23

Studerer: 3 år Bachelor sosialantropologi

Jeg studerer bachelor i sosialantropologi med hensikt om å søke master. Hittil har jeg vært engasjert i studentpolitikken både som 1. Vara i studenttinget, og som ITV for sosialantropologi. Jeg er svært engasjert i tverrfaglighet både personlig, og ved NTNU, hvor hensikten med et holistisk og reflektert studium, spesielt innenfor HUMSAM er viktig. Jeg anser meg selv som reflektert og villig til å sette meg inn i posisjoner og meninger jeg i utgangspunkt ikke er enig i.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!