Kandidat til Studenttinget:

Fredrik Framhus

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Sivilingeniør nanoteknologi, 3. år

Kandidattekst:

Hei,

mitt navn er Fredrik Framhus og jeg stiller til Studenttinget.

Jeg er spesielt interessert i utdanningspolitikk, forskningspolitikk og oppfølging av kvalitetsarbeidet i utdanningen ved universitetet. Derfor vil jeg stille til Fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Studenttinget ved valget i November.

Som student, programtillitsvalgt, medlem av Studenttinget, fakultetstillitsvalgt ved fakultet for naturvitenskap og studentrepresentant i det sentrale utdanningsutvalget ved NTNU har jeg hatt mange gode diskusjoner med medstudenter og studenttillitsvalgte om erfaringer i møte med NTNU. Arbeidet som tillitsvalgt over de siste årene gjør at jeg er oppdatert på mange av de sentrale utdanningspolitiske sakene og vet hvordan man kan jobbe med dem i studentdemokratiet.

Dersom du lurer på hvilke studentpolitiske saker som opptar meg, må du gjerne kontakte meg på e-post fredfh@stud.ntnu.no.
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content