Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Fredrik Framhus

Alder: 20

Studerer: Sivilingeniørutdanning nanoteknologi, 2. år

Hei, student!
Vi har minst én ting til felles: vi er begge studenter.
Som studenter bærer vi på forventninger til utdanningsinstitusjonen vi er del av. NTNU må være et universitet som driver aktiv og kontinuerlig forbedring. I alle ledd.
Jeg er engasjert i studentdemokratiet fordi jeg tror vi kan gjøre dagen i morgen bedre enn dagen i dag ved å jobbe sammen om utfordringer som angår oss. Det finnes problemer å løse, og ting å ta tak i.
Jeg vil gjerne være din representant til Studenttinget fordi jeg har erfaring fra studentdemokratiske verv, er motivert og arbeidsvillig.
Jeg går nå andreåret på Sivilingeniørutdanningen i nanoteknologi på Gløshaugen, hvor jeg har vært aktiv som programtillitsvalgt. I forbindelse med vervet deltar jeg på vegne av nanoteknologi-studentene i møter med Studentrådet ved fakultet for naturvitenskap (SR-NV) og i møter med Studieprogramrådet for nanoteknologi. Jeg har óg deltatt som studentrepresentant for nanotek-studenter ved ledermøter for Institutt for fysikk. Jeg holder meg oppdatert på Fremtidens teknologistudier-prosjektet, som engasjerer meg.
Mitt første møte med NTNU var gjennom et Årsstudium i medisinske og biologiske fag ved NTNU i Ålesund, Institutt for biologiske fag, IBA. Jeg minnes et flott år i hjembyen min, fylt med nye vennskap, nye faglige utfordringer og samtaler med medstudenter, undervisere og medlemmer i Studentparlamentet som først fikk i gang tankene rundt studentpolitisk engasjement. Jeg er fortsatt litt småstolt over at referansegrupperapporten i BI221412 Immunologi for V19 har mitt navn på seg.
Gjennom min tidligere erfaring som student og som aktivt medlem i studentdemokratiet sitter jeg med det jeg opplever som en god, grunnleggende innsikt i studentpolitisk arbeid. Dette gjør meg i stand til å fungere godt som din studentrepresentant i Studenttinget.
Utenom å bruke tid på arbeidskrav og egen utdanning digger jeg all form for idrett, musikk og kjekke ting i gode venners lag.
Lurer du på noe om meg eller hvilke saker som engasjerer meg for tiden håper jeg du sender meg en mail, eller huker tak i meg på en covid-vennlig måte om du ser meg på Gløshaugen : )

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!