Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Gina Bjelland

Alder: 23

Studerer: Master i europastudier, 1 år

Jeg stiller til studenttinget fordi jeg brenner for studentpolitikk. Jeg har vært supplert inn som vara til studenttinget to ganger før, og begge gangene har jeg angret på at jeg ikke stilte da det var valg. Jeg synes det er veldig givende å bidra til at studentene på NTNU skal ha de beste mulighetene universitetet kan tilby og at alle som studerer her skal ha det bra og føle seg trygge. Jeg har selv vært på utveksling og vil kunne bidra med personlige erfaringer når studenttinget jobber med saker angårende det.
Jeg er opptatt av at NTNU skal bli et grønnt universitet, vi har kommet en lang vei men jeg synes at vi kan bli bedre på å inkludere miljø og bærekraft i enda flere av våre utdannelser. Jeg er også opptatt av psykisk helse. Tallene fra studiebarometeret og studentenes helse og tirvselsundersøkelse viser at det er alt for mange som bla. føler seg ensomme, noe som jeg tror har blitt enda verre med korona. Derfor er det viktig at vi gjør det vi kan, og finner nye måter å få ned ensomheten på. Korona har også ført til mye digitalisering, denne omstillingen skjedde fort og vi kan være stolte av at det meste av undervisning ble gjennomført også på vårsemesteret 2020. Likevel er mye som fortsatt kan og bør bli bedre. Fra før har jeg erfaring fra Eureka Linjeforening både som sosialtansvarlig, faddersjef, og karriereansvarlig. Jeg har vært kommunikasjonsansvarlig for Fadderutvalget Dragvoll, og programtillitsvalgt for Europastudier. Nå er jeg fakultetstillitsvalgt for Studentrådet HF.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!