Kandidat til Studenttinget:

Hanna Drag Lysø

Alder: 24 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn
Engasjert, erfaren og sosial

Kandidatur

Viktigste sak: Kvalitet i utdanningen
Jeg har i løpet av mine år på NTNU opplevd NTNU fra flere ulike sider, noe som gjør at jeg har et nyansert syn på studentpolitikk, og slik ser sakene fra flere ulike perspektiver. Kvalitet i utdanning er noe jeg synes er viktig slik at studentene sitter igjen med den læringen og kompetansen man skal, og slik blir en viktig ressurs for samfunnet i årene fremover. Jeg ønsker å stille til dette vervet da jeg synes studentpolitikk er interessant, og ønsker å være med å fremme studentenes synspunkter i ulike saker, i tillegg til å lære mer om hvordan NTNU fungerer sentralt.
Jeg har også erfaring fra andre verv blant annet studentrådet SU hvor jeg i dag er fakultetstillitsvalgt og har vært insituttillitsvalgt, og fra linjeforening.
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet