Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Hanne Berit Tuterud Nordølum

Alder: 23

Studerer: Bachelor i økonomi og administrasjon, 2. år

Mitt navn er Hanne Berit Tuterud Nordølum, jeg er 23 år, og går andre året på en bachelor i Økonomi og Administrasjon på NTNU Handelshøyskolen i Trondheim.
Jeg stiller til Studenttinget fordi jeg ønsker å jobbe for at studentenes interesser skal bli ivaretatt, og for at studentenes stemme skal bli hørt. I 2020 har jeg sittet i Studentrådet Økonomi som tillitsvalgt for instituttet NTNU Handelshøyskolen. Dette arbeidet har gitt mersmak, og jeg ønsker å fortsette å være en representant for oss studentene, men nå på øverste nivå. Gjennom mitt år som tillitsvalgt har jeg lært enormt mye, og fått mye erfaring og innblikk i hvordan studentlivet og studentdemokratiet er, og dette mener jeg vil være en god erfaring å ha dersom jeg skulle bli valgt inn som representant!  
I tillegg til at jeg har erfaringer knyttet til studentdemokratiet, er jeg også en person som det er lett å ta opp ting med, og jeg er både arbeidsom og engasjert! Dette er egenskaper som vil komme godt med dersom jeg skulle få tilliten deres og bli valgt.
Min viktigste motivasjon for å stille er som nevnt å bidra til studentenes stemme skal bli hørt i saker som angår oss! I tillegg er jeg opptatt av å sikre at studentfrivilligheten har best mulige rammer å jobbe ut ifra, da den innsatsen de legger ned for oss studenter er ekstremt viktig.
Om du mener jeg fortjener det hadde jeg satt stor pris på din stemme!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!