Kandidat til Studenttinget:

Ida Austigård Ødegård

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Nanoteknologi
Engasjert, erfaren, strukturert

Kandidatur

Viktigste sak: Kvalitet i undervisning og læringsarealer
Jeg heter Ida Austigard Ødegård, og er 22 år gammel fra et lite sted utenfor Stavanger. Jeg har alltid vært politisk engasjert, og bestemte jeg meg for å stille til studenttinget. Jeg ble valgt inn, og har det siste året vært en av Trondheims representanter. Gjennom året har jeg opparbeidet meg masse erfaring innen, og engasjement for, studentpolitikk, og har blant annet jobbet med opptakssystem, atomkraft og immatrikulering. I og med at jeg har et års erfaring, tror jeg at jeg kan være en trygg og erfaren representant i studenttinget, som virkelig står opp for sin mening og som kan bidra med erfaringsoverføring fra forrige studentting.


Da jeg flyttet til Trondheim for 2 og et halvt år siden, ble jeg innlemmet i en fantastisk linjeforening. Jeg merket fort viktigheten av gode arbeidsarealer for studieprogrammet. Det var nettopp slik jeg virkelig ble kjent med mange av mine medstudenter. Slike arealer bør alle studieprogram ha tilgang på slik at alle har en arene til å skape godt og inkluderende læringsmiljø.
Jeg har også erfart at undervisningkvaliteten varierer stort mellom ulike emner, og at det er svært varierende grad av pedagogisk kompetanse hos forelesere. Jeg vil jobbe for et NTNU som stiller krav til kvaliteten på undervisning og legger til rette for at undervisere kan øke sin pedagogiske kompetanse.

Dersom du ønsker en erfaren og engasjert representant, som er veldig opptatt av undervisningskvalitet, læringsarealer og en inkluderende studietid, kan jeg være din kandidat.
Godt valg!
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet