Kandidat til Studenttinget:

Ida Austigard Ødegård

Alder: 21 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i nanoteknologi, 2. år

Kandidattekst:

Jeg heter Ida Austigard Ødegård, og er 21 år gammel. Jeg kommer fra et lite sted utenfor Stavanger som heter Jørpeland, og flyttet til Trondheim for 1,5 år siden for å studere nanoteknologi. Siden den gang har jeg blitt inkludert i det flotte studentmiljøet i Trondheim, både faglig og sosialt, og gjort meg opp noen tanker om hva som kan gjøre studietiden enda bedre. Jeg er nemlig en engasjert jente som liker nye utfordringer, og som ikke er redd for å ta i et tak for å gjøre endringer. Fra tidligere har jeg erfaring fra skolepolitikken, gjennom blant annet Elevorganisasjonen og som leder i elevrådet. Med andre ord er jeg over gjennomsnittet interessert i politikk, og har vært spesielt involvert i skole- og utdanningspolitikken.

Jeg tror at veien for å lykkes akademisk er kortere dersom man har et godt miljø rundt seg. Derfor mener jeg at man må ta kampen mot ensomhet i studietiden alvorlig, og den begynner ofte i linjeforeningene. En god fadderperiode er en god start, og flere identitetsarealer, arbeidsrom for den enkelte linja, kan skape en arena for å videreføre dette samholdet. Ellers er det viktig at de som ønsker å benytte seg av campus har mulighet til dette, altså at det blir lagt til rette for flere lesesalsplasser og grupperom. Jeg tror også at et engasjerende og strukturert læringsopplegg, inkludert forelesninger, er vesentlig for å lykkes akademisk. Det gjør det i hvert fall mye lettere å holde motivasjonen oppe gjennom semesteret, samt det frigjør tid fra å lære pensum fra bunnen av selv, til mer fordypning.

Jeg bestemte meg for å stille til Studenttinget fordi jeg mener at studentenes stemme og perspektiv er utrolig viktig i saker som angår vår hverdag. Jeg ønsker å bruke min stemme til å fremme studenters interesser, og håper jeg får muligheten til å være med på dette ved å representere NTNUs studenter i Studenttinget. Godt valg!
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content