Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Ingrid Christine Røgenes

Alder: 21

Studerer: Master i Nanoteknologi, 3. år

Jeg heter Ingrid og går tredjeåret på nanoteknologistudiet. Jeg har vært med i det faglige utvalget på studiet mitt i to år, og har stadig blitt mer interessert i studentpolitikk. Det er fantastisk å se at engasjement nytter, og at vi studenter kan ha stor innflytelse på det som skjer i NTNUs øverste organer.
Hovedmotivasjonen min for å stille til Studenttinget er å bidra til bedre forståelse av hva som motiverer studenter og hva som gjør fag engasjerende og interessante. Min erfaring er at fag ofte blir kjedelige og vanskelige, ikke fordi de egentlig er det, men fordi mange av måtene NTNU serverer oss fag på er mindre optimale. Forelesere som ikke har lyst til å forelese, øvinger som er slengt sammen i en fei og langt fra nok en-til-en veiledning er bare noen av grunnene til at fagopplevelsen ofte blir suboptimal. NTNU virker dessverre heller ikke til å lære av alle de fantastiske lærerne og professorene der ute som faktisk kan levere tunge akademiske verk på en engasjerende måte. Det er her jeg mener vi som studenter må trø til og si hva vi mener, og utfordre de tradisjonelle undervisningsmetodene på NTNU.
Under koronatiden har vi alle måttet tilpasse oss og finne nye måter å lære på. Noen av oss har blitt flinkere på å lese hjemme og jobbe på egenhånd, mens andre har savnet lesesalen og øvingstimene veldig. Det har vært viktigere enn noen gang at NTNU legger til rette for digital undervisning, og nå når samfunnet har åpnet litt opp igjen, å gi muligheten til å kunne følge undervisningen både fysisk og digitalt alt etter hva man er komfortabel med. Under koronapandemien har NTNU vist stor omstillingsevne, så nå vet vi at omstillingsevnen er der hvis de vil. I løpet av en knapp uke i mars ble all undervisning digital, og eksamen ble fort bestemt at skulle bli hjemmeeksamen. Det er bare synd at det skulle en pandemi til for å få fart på de byråkratiske prosessene.
Mer aktuelt enn noen gang før er også digital utveksling. Det er mye usikkerhet knyttet til å dra på utveksling i disse tider, og det å risikere å sitte på en hybel i utlandet med lite eller ingen fysisk undervisning og sosialt tilbud kan virkelig tære psykisk på en student. Jeg mener at digital utveksling er et viktig tiltak fordi det gir studenter mulighet til å ta fag ved andre universiteter, uten å måtte leve med usikkerheten for å bli sendt hjem til Norge eller sitte alene igjen i utlandet. Jeg mener derfor at NTNU bør ha digital utveksling som en prioritet fremover.
Dere burde stemme på meg dersom dere ønsker en representant som vil jobbe for å få fart i de saktegående byråkratiske prosessene på NTNU, noe som har vist seg mulig i møte med koronapandemien. Jeg vil jobbe for å sikre bedre undervisning og faglig utbytte for studenter, samtidig som jeg legger stor vekt på at fagene skal være motiverende og engasjerende.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!