Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Ingrid Folstad

Alder: 23

Studerer: Ingeniørvitenskap & IKT, 5.året

Jeg ønsker (å fortsette) å være med på å gjøre NTNU bedre for oss studenter. Hverdagen vår skal være så enkel som mulig og vi skal ha rettigheter og mulighet til å ytre oss. Vi har rett på å stille krav og ønsker til NTNU, og jeg vil være med på dette – derfor stiller jeg til Studenttinget 2021.
Ellers kort fortalt om meg, så har jeg de siste 3.5 årene hatt diverse verv i Studentdemokratiet på NTNU og har trivdes utrolig godt med dette både faglig og sosialt. Jeg har vært med å sette vedtak/krav, vært med på arbeide for disse og sett resultater. Det har vært utfordrende, motiverende og engasjerende å være med i disse prosessene, og av og til litt skummelt. Tiden i Studentdemokratiet/Studenttinget er noe som har vært med på å forme meg til den studenten og personen jeg er i dag. Med min kunnskap og erfaring om/fra NTNU, frivilligheten og studentlivet i Trondheim mener jeg at jeg er en god representant for deg og resten av studentmassen. Ja, jeg har vært med en god stund allerede, men jeg er langt i fra mettet!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!