Kandidat til Studenttinget:

Iver Lieberg Stieng

Alder: 21 år
Studieby: Gjøvik
Studieprogram: Bachelor i økonomi og administrasjon, 1. år

Kandidattekst:

Mitt navn er Iver, jeg er 21 år og går for tiden første året på bachelor i Økonomi og administrasjon. Jeg stiller til valg for studenttinget i NTNU fra Gjøvik. Jeg har snart 5 års erfaring fra ungdomspolitikken og sitter for tiden i sentralstyret i en landsdekkende ungdomsorganisasjon, samt at jeg er folkevalgt. Nylig arrangerte jeg EU Akademiet i Brussel, en toppskolering for 10 utvalgte deltakere hvor vi besøkte spennende institusjoner som NATO, ambassaden, NHO, LO, EFTA og flere hvor vi hørte på spennende foredrag, samt at deltakerne ble testet i deres evner rundt debatt, organisasjonsbygging og krisehåndtering. Dette prosjektet er en av flere oppgaver jeg har som internasjonal leder i Europeisk ungdom. Denne erfaringen har gitt meg stor kunnskap om de prosessene et slikt tillitsverv innebefatter, samtidig som jeg har utviklet gode ferdigheter i å få gjennomslag for mine synspunkter. Jeg er en hard debattant, men også en omgjengelig fyr som er god på å bygge relasjoner. Nå ønsker jeg å bruke nettopp disse ferdighetene for å representere deg og alle andre som studerer ved vårt universitet for å sikre at våre interesser ivaretas. Jeg er en utadvendt og åpen person som alltid er tilgjengelig for en samtale dersom det er noe man ønsker å ta opp. Viktige saker for meg er at NTNU opprettholder god kvalitet på det faglige, og ikke lar Corona være en hvilepute hvor man lar enkle løsninger gå foran kvalitet og trivsel. Vi skal ta i bruk og utvikle de digitale løsningene som vi har fått øyene opp for under pandemien, men vi skal ikke la gode tradisjonelle undervisningsmetoder gå tapt.
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content