Kandidat til Studenttinget:

Iver Lieberg Stieng

Alder: 22 år
Studieby: Gjøvik
Studieprogram: Dataingeniør og Økonomi og Administrasjon
Engasjert, ivrig og kunnskapsrik

Kandidatur

Viktigste sak: Kjernekraft
Mitt navn er Iver, jeg er 22 år og går for tiden 1. året på en bachelor i Dataingeniør og 2. året på Økonomi og administrasjon. Jeg har 5 års erfaring fra ungdomspolitikken blant annet fra sentralstyret i en landsdekkende ungdomsorganisasjon, samt at jeg er folkevalgt. Denne erfaringen har gitt meg stor kunnskap om de prosessene et slikt tillitsverv innbefatter, samtidig som jeg har utviklet gode ferdigheter i å få gjennomslag for mine synspunkter. Nå ønsker jeg å bruke nettopp disse ferdighetene for å representere deg og alle andre som studerer ved NTNU for å sikre at våre interesser ivaretas. Jeg er en utadvendt og åpen person som alltid er tilgjengelig for en samtale dersom det er noe man ønsker å ta opp. Jeg ble valgt inn i studenttinget i fjor og er snart ferdig med min første periode, det har gitt mersmak. Jeg vil påstå at jeg har vært en av de mest aktive STi representantene på talerstolen i perioden vi nå legger bak oss. I tillegg forfattet jeg, sammen med en medrepresentant, den eneste resolusjonen som ble innsendt av STi representanter. Denne omhandlet kjernekraft, som er en av mine kjernesaker *pun intended, og ble enstemmig vedtatt. Videre deltok jeg som delegat på NSO (Norsk studentorganisasjon) sitt landsmøte, hvor jeg også var meget aktiv på talerstolen, også her endte det med gjennomslag for foreslått politikk. Om du ønsker en handlekraftig og engasjert student som ønsker å jobbe for at dine interesser skal bli hørt, så ber jeg om at du gir meg din stemme!
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet