Kandidat til Studenttinget:

Jonas Låstad

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Bachelor i Materialteknologi, 3. år

Kandidattekst:

Jeg heter Jonas Låstad, går i tredje klasse på Bachelor i materialteknologi. Jeg har veldig lyst til å sitte enda ett år som deres studenttingsrepresentant!
Foreløpig jobber jeg som fakultetstillitsvalgt på fakultetet for naturvitenskap, og har sittet på studenttinget et år. Tidligere hatt erfaring som fadderansvarlig i fadderuka 2020, jeg er også engasjert med masse andre aktiviteter i studentfrivilligheten.
I min tid som fakultetstillitsvalgt har jeg blitt gjort oppmerksom på flere av studentenes misnøyer med hvordan NTNU har operert tradisjonelt, men ikke minst under korona. Dette er saker jeg ønsker å følge opp videre som et medlem av studenttinget.
Jeg vil fronte saker som god digital undervisning, økt studentinnflytelse, og fleksibilitet i studieløpet. Dette er saker som jeg har jobbet med og ønsker å jobbe videre med. Jeg ønsker å kjempe for at campusprosjektet skal bli et prosjekt som både ivaretar og forbedrer studiemiljøet på NTNU. Dette betyr at vi skal kunne tenke nytt på læringsområder og studentarealer og jobbe for å bruke disse mer effektivt.
NTNU oppleves av meg å prioritere kvantitet over kvalitet, dette mener jeg er feil. Når en student fra NTNU kommer inn døra på intervju, ønsker jeg at de fire bokstavene veier tungt. Universitetet vårt må stille krav til kompetanse fra sine studenter samt tilrettelegge for et godt studiemiljø. Vi studenter må få mer tillit og mulighet til å velge emner som interesserer oss. Hvis du synes meritokratiet er en viktig del av frihet og at frihet er viktig for oss studenter, er antagelig jeg kandidat for deg.
Her er tre ferdigheter som gjør meg til en kandidat dere burde stemme på:
1. Erfaring: Jeg har sittet i stillingen i et år allerede, det gjør at jeg kan lettere videreføre studenttingets arbeid fra i år.
2. Direkte: Jeg elsker å diskutere, og er ikke redd for å fremme min eller studenters side i en hetet diskusjon.
3. Engasjert: Jeg har gjort dette en stund, det er fordi jeg føler det viktig for meg og for dere.
Godt valg
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content