Kandidat til NTNU-styret:

Jonas Låstad

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Bachelor i materialteknologi
Ønsker å ta heltidsstillingen: Ja
Erfaren, direkte og engasjert

Kandidatur

Viktigste sak: Campusprosjektet
Jeg heter Jonas Låstad og går i 3. klasse i ingeniørfaglig materialteknologi. Jeg har veldig lyst til å representere deg i NTNU-styret.

Foreløpig studerer og jobber jeg som fakultetstillitsvalgt på fakultetet for naturvitenskap, og har sittet på studenttinget siden 2021. Tidligere har jeg hatt erfaring som fadderansvarlig i fadderuka 2020. Jeg er også engasjert med masse andre aktiviteter i studentfrivilligheten.

Jeg har et par hjertesaker som du kanskje også holder kjær.
– Campusprosjektet: Dette er uten tvil NTNUs største pågående prosjekt. Det at studentene får gode arealer og tilhørighet til både studie og frivillighet må prioriteres. Samtidig er det viktig for studentene på Dragvoll som blir der til nye bygg er ferdig ikke blir glemt.
– Utmerket undervisning: Når en student fra NTNU søker jobb ønsker jeg at de fire bokstavene veier tungt. Universitetet vårt må stille krav til kompetanse fra sine studenter samt tilrettelegge for et godt studiemiljø. Vi studenter må få mer tillit og mulighet til å velge emner som interesserer oss. Jeg mener meritokratiet er en viktig del av likestilling og at NTNU burde reflektere dette.
– Kjernekraft: Jeg har jobbet en del med studentpolitikk om kjernekraft. Jeg har fått noe gjennomslag og i våres skal studenttinget ta still, noe vi får se resultatene av.
I min tid som fakultetstillitsvalgt har jeg blitt gjort oppmerksom på flere av studentenes misnøyer med hvordan NTNU opererer. Informasjonsflyt, undervisningskvalitet, arbeidslivsrelevans og tilhørighet på campus, dette er saker jeg ønsker å følge opp videre som et medlem av NTNU-styret. Jeg vil jobbe for økt studentinnflytelse, og fleksibilitet i studieløpet. Jeg ønsker å kjempe for at campusprosjektet skal bli et prosjekt som både ivaretar og forbedrer studiemiljøet på NTNU.


Her er tre egenskaper som gjør meg til en kandidat dere burde stemme på:
1. Erfaren: Jeg har jobbet en god stund innen studentdemokratiet, med dette har jeg fulgt styrerepresentantene for de siste to årene og fått mye innsikt i hva stillingen innebærer. Som FTV har jeg også erfaring som styrerepresentant for fakultet for naturvitenskap.
2. Direkte: Jeg elsker å diskutere, og er ikke redd for å fremme min eller andres side i en hetet debatt. I debatter er det også viktig å være åpne for andres argument vil gjerne la meg selv overtale.
3. Engasjert: Jeg har gjort dette en stund, det er fordi jeg føler det viktig for meg og for dere. Jeg håper dere vil stemme på meg og la meg jobbe med det en stund til.

Godt valg!
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i NTNU-Styret

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet