Kandidat til NTNU-styret:

Jørgen Valseth

Alder: 24 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Industriell økonomi og teknologiledelse
Hva nå NTNU? – Utdanningskvalitet og studentfrivillighet post-COVID

Kandidattekst:

For snart fire år siden stilte jeg som tillitsvalgt ved instituttet mitt uten å vite helt hva jeg ga meg ut på. Jeg visste så vidt hvem mine egne tillitsvalgte var og i hvert fall ikke hva en tillitsvalgt jobber med. Siden den gang har jeg vært så heldig at jeg har fått være tillitsvalgt i hele tre år på institutt og fakultet, og jeg har fått muligheten til bli kjent med masse flinke og engasjerte studenter og ansatte. Likevel så sliter jeg fortsatt med å forklare hva en tillitsvalgt faktisk gjør, da det er så mye forskjellig! Men det jeg klarer, er å forklare hvorfor det er så viktig å ha tillitsvalgte og representanter som fronter studentenes syn og saker. For selv om de som sitter i styrer, utvalg og i ledelse selv har vært studenter en gang, så vet de ikke nødvendigvis hvordan det er å være student nå. Og dette tror jeg dessverre vi har fått opplevd som studenter ved NTNU under pandemien, da det til tider har blitt tatt avgjørelser som har fått mange til å klø seg i hodet. Det neste året tror jeg derfor det kommer til å bli viktig å finne ut av hva man kan lære av pandemien mtp undervisning, eksamen, studentenes psykososiale helse, og ikke minst viktigheten av å støtte frivilligheten. Dette er også bakgrunnen for kampanje-slagordet mitt «Hva nå NTNU? – Utdanningskvalitet og studentfrivillighet post-COVID». Jeg tror vi har en unik mulighet til å utvikle NTNU til noe mye bedre, og det ønsker jeg å være med på!

De viktigste sakene å jobbe med for studentrepresentantene i styret det neste året tenker jeg derfor vil være følgende:
• Økt fokus på studentenes psykososiale helse, og flere tiltak og tilbud relatert til dette
• Bedre samarbeid med, og tilretteleggelse for, studentfrivilligheten
• Hvordan tilrettelegge undervisning og eksamen i lys av det vi har lært under pandemien. Mange av oss savner det sosiale ved å være på campus, men vi setter pris på fleksibiliteten ved digitale løsninger. Hvordan kan vi klare å få det beste fra begge verdener?

Dette er saker jeg har fått jobbet en del med på institutt- og fakultetsnivå og som personlig er veldig viktige for meg. Jeg håper derfor jeg kan få muligheten til å fortsette å jobbe med dette, men nå for alle studentene ved NTNU. Jeg ønsker å være en tydelig stemme på vegne av studentene uavhengig av studieretning og studieby. Uansett om du studerer sivilingeniør, lektor, sykepleier eller en av de nesten 400 andre flotte studiene ved NTNU, og uavhengig om du studerer i Trondheim, Gjøvik eller Ålesund, så ønsker jeg å være din stemme i NTNU-styret! Jeg håper derfor jeg kan få din!
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i styret

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content