Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Maria Victoria Silva

Alder: 22

Studerer: Årsstudium i spansk, 1. år

Hei! Mitt navn er Maria Victoria Silva, jeg er 22 år gammel og har fullført en bachelorgrad i sosialantropologi ved NTNU i Trondheim. Nå tar jeg et årsstudium i spansk for å utforske flere spennende områder før en videre mastergrad. I løpet av studieårene har jeg engasjert meg mye i studentfrivilligheten, blant annet gjennom ulike verv knyttet til linjeforeninger og under de to siste UKEfestivalene. Jeg har også vært ansatt av mine respektive institutt og fakultet i stillinger som referansegruppekursleder, læringsassistent og studentambassadør. Mitt første møte med studentdemokratiet var som instituttillitsvalgt i Studentrådet SU, en stilling jeg hadde i to år og syntes var utrolig spennende. Per dags dato er jeg leder i linjeforeningen på spanskstudiet og ordstyrer i Linjeforeningsforumet for HF og SU v/ NTNU.
Gjennom alle mine verv har jeg jobbet aktivt for studenters trivsel på lokale nivå og fått et godt innblikk i NTNU som institusjon. Jeg har erfart hvor viktig det er med engasjerte studentrepresentanter i alle ledd ved NTNU som sikrer gjennomslagskraft i saker som omhandler oss. Jeg stiller til Studenttinget for å bidra med og utvikle min kompetanse til å sikre et godt miljø for alle NTNU-studenter. Med økende digitalisering synes jeg det er spesielt viktig å jobbe med kvalitetssikring av undervisning og tilrettelegge for arenaer til studentaktivitet som skaper trivsel og forebygger ensomhet. Som person er jeg pålitelig, omtenksom og nysgjerrig, og opptatt av å ivareta alle studenters stemme, mangfoldige som de er, slik at alle føler seg hørt. Jeg setter utrolig stor pris på din stemme- godt valg!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!