Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Markus Grorud Gaasholt

Alder: 20

Studerer: Bachelor i automatiseringsteknikk, 3. År

Hei. Jeg heter Markus og studerer nå tredjeåret av en bachelor i automatiseringsteknikk. Jeg har god erfaring med studentpolitikken da jeg allerede har sittet i studenttinget det siste året, vært med på mange av studentparlamentet i Ålesund sine møter, sitter i Norsk studentorganisasjon og er klassetillitsvalgt. Jeg har et stort engasjement for studentfrivilligheten og har derfor lyst til å fortsette videre i studenttinget. Min hjertesak er å få bedret det fysiske miljøet på campusene. Eksempler på dette er: – å bedret inneklimaet på campusene – å få/bedre forelesningssaler – å få/bedre makerspace – å gi studenter bedre eller nye instrumenter, redskaper og resurser – å få knagger på alle toalettene

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!