Kandidat til Studenttinget:

Martin Støldal Gjervan

Alder: 23 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Sykepleie
Engasjert, løsningsorientert og lærevillig

Kandidatur

Viktigste sak: Studentfrivilligheten
Mitt navn er Martin og jeg går 2. året på sykepleien. Jeg stiller til valg for å være studentenes stemme når det kommer til studentfrivilligheten, gratisprinsippet og studentenes psykiske helse. Etter litt over et år som student på NTNU har jeg sett hvor fantastiske medstudenter, studentfrivilligheten, lærere og lokaler er. Likevel er det mye som må jobbes videre med og at vi ikke kan aksepterer alle endringer og resultater som ikke er så gode. I løpet av det siste året har jeg vært lokallagsleder i Norsk Sykepleierforbund Student Trondheim, økonomiansvarlig i Nutrix Linjeforening og Sekretariatssjef i ISFiT23. Disse erfaringene gjør at jeg har god innsikt i hva vi studenter mener og har behov for.
Av saker jeg mener at studentene må snakke mer om, er gratisprinsippet et av dem. Man skal ikke måtte belastes økonomisk når man har praksis utenfor sin studieby og ei heller om man er internasjonal student som er kommet for å studere i Norge.
Studentenes psykiske helse har blitt satt på prøve under koronapandemien og vi studenter må snakke mer om dette. Det finnes så mange gode tilbud for oss studenter, men det betyr ikke at vi er i mål. At psykiske helsetilbud kommer tettere på studentene er viktigere enn noensinne, uansett om man hører til en stor campus, eller mange av de mindre campusene.
Videre så er det viktigere enn noensinne at vi studenter fremmer viktigheten av studentfrivilligheten og sørger for at studentene får nok areal til å dekke behovene til frivilligheten. Som Norges beste studentby, er det viktig at vi ikke tar denne posisjonen for gitt og sørger for at vi utvikler studentfrivilligheten i riktig retning. For studentfrivilligheten er så ekstremt viktig for Trondheim som studieby og oss studenter i byen.
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet