Kandidat til NTNU-styret:

Martine Sletten

Alder: 24 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

Kandidattekst:

Hei! Jeg heter Martine og er snart ferdig med mastergraden min i likestilling og mangfold. Jeg har en bachelor i sosialantropologi fra NTNU, med norsk tegnspråk som breddeår. Som kandidat til styret stiller jeg med lang erfaring fra studentorganisasjoner og studentpolitikk, og med et uuttømmelig engasjement.

Jeg har vært aktiv i forskjellige verv siden jeg startet på NTNU i 2016. Jeg har vært styremedlem i Linjeforeningen for sosialantropologi (Communitas), Rødbyggets Akademiske Forum for Tegnspråklige (RAFT) og programtillitsvalgt ved mitt nåværende institutt. Det siste året har jeg balansert mastergraden med å være instituttillitsvalgt og studentrepresentant i NTNUs utvalg for likestilling og mangfold. Høydepunktet er en sak jeg jobber med nå, om å få samiske perspektiver inn i NTNUs emner.

Jeg stiller til styret fordi jeg vet jeg har mer å bidra med. Jeg klarer å se overordnede visjoner og mål samtidig som jeg kan legge ned konkrete byggesteiner for å nå dem. NTNU skal være et fremragende universitet for studenter og ansatte, og da må studentperspektivet inn. Her gjøres det allerede en fantastisk jobb av engasjerte studenter. Som styrerepresentant vil jeg kunne samarbeide med disse og lære mer om saker andre brenner for, og bidra til å løfte disse – også saker jeg ikke har mye erfaring med fra før av. Jeg har likevel noen kampsaker.

For det første, NTNU skal være et universitet hvor alle føler seg inkludert og involvert. Avstanden mellom studenter og ledelsen er for stor. Det siste året har vært preget av uforutsigbarhet, og NTNU og regjeringens «vent og se»-holdning og dårlig informasjonsflyt har ikke minsket følelsen av usikkerhet. Videre fører skjev prioritering til at noen studenter føler seg forbigått. Uansett om det er på grunn av spesielle behov, studieprogram, campus eller studieby, må vi motvirke dette. Mangfoldet av studenter på NTNU er noe vi burde verdsette, og derfor burde alle få et likeverdig tilbud også. Dessverre ser jeg at dette ikke tilfellet i dag, når noen studenter opplever utydelige vurderingskrav og dårlig oppfølgning, og sitter igjen med en følelse av at deres frustrasjoner ikke blir hørt.

For det andre, NTNU burde redusere bruken av eksamen. Dette er en kunstig vurderingsform som ikke gir trening i egenskaper vi får bruk for i arbeidslivet, og i lite grad bidrar til følelse av kompetanse. Mappevurdering er en mer realistisk representasjon av arbeidet man kan gjøre over tid, i tillegg til at ulike oppgaver kan gi bred erfaring. På denne måten kan vi også tilpasse oss behovene til flere studenter, og med denne fleksibiliteten gjøre høyere utdanning til en mulighet for flere.

Min arbeidsmetode i studentpolitikken så langt har vært å gjøre et godt forarbeid og snakke med de som faktisk vet hvor skoen trykker. Dette er noe jeg vil fortsette med. Studentene ved NTNU er samfunnsengasjerte, men har begrenset med tid. Dersom jeg blir valgt som styrerepresentant vil jeg bruke min tid på å samarbeide med andre studenter og løfte frem våre saker.

Godt valg!
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i styret

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content