Kandidat til Studenttinget:

Ole August Iversen

Alder: 23 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Samfunsøkonomi
Har lang erfaring med å representere andre (kommunestyre, ulike politiske råd og utvalg), er god til å organisere forskjelligt, er god til å kommunisere

Kandidatur

Viktigste sak: Å motkjempe den foreslåtte samlinga av campusa
Eg stiller til val til studenttinget som ein kommunistisk student som er glad i nynorsk. Eg har lang erfaring frå politiske organ på både kommunalt-, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Eg er opptatt av å betre studentane av arbeidarklassen sine kår og at høgare utdanning skal vere både frigjerande og tilgjengeleg til det arbeidande folk, og at det skal gjere folk rusta til å gjere verda betre og meir rettferdig for alle.

Eg ønskjer å få slutt på campussamlinga, omgjere valgordninga til studenttinget til eit listesystem i staden for personvalg, og sørge for at universitetet gjer alvor av berekraftsambisjonane det har, dette i tillegg til å styrke velferdsordningane som studentar har tilgong på og å betre studentane sine arbeidsvillkår og rettigheitar.
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet