Kandidat til Studenttinget:

Øystein Fruseth Christiansen

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i Fysikk og Matematikk, 5. år

Kandidattekst:

Jeg er en engasjert student som liker å bidra til at studentene får en litt bedre studiehverdag. Jeg er en sosial person som liker å bli kjent med nye mennesker, diskutere politikk og være i aktivitet. Jeg har erfaring fra studentdemokratiet fra tidligere, gjennom blant annet Studenttinget, Læringsmiljøutvalget til NTNU og Velferdstinget.

Jeg ønsker å stille til Studenttinget for å gjøre studenters hverdag litt bedre gjennom å vedta god studentpolitikk som arbeidsutvalget kan jobbe videre med. Som representant i Studenttinget vil jeg være aktiv i diskusjonene og tørre å se på arbeidsutvalgets arbeid med et kritisk blikk. I Studenttinget vil jeg jobbe for studentenes fleksibilitet i studiehverdagen, gjennom blant annet økt fokus på digitale løsninger som kan støtte opp under et godt fysisk læringstilbud. Jeg vil også jobbe for at studentenes læringsmiljø fortsetter å utvikles og forbedres, spesielt gjennom campussamlingen.
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content