Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Petter Hjørungnes Jacobsen

Alder: 24

Studerer: Kybernetikk og robotikk, 4. klasse

Jeg ønsker å representere deg i Studenttinget fordi jeg brenner for studentenes rettigheter. I dag studerer jeg 4. klasse Kybernetikk og robotikk, men før jeg begynte på kyb tok jeg et årsstudium på HiST, og før der igjen var jeg lærling og tok jeg fagbrev i kjemiprosessfaget ved Kårstø prosessanlegg.
Etter jeg begynte på NTNU i 2017 har jeg vært aktiv i linjeforeningen min Omega, og jeg har også vært særs aktiv på Studentersamfundet i Trondheim hvor jeg blant annet ble valgt til nestleder for perioden 2019 – 2020. Fra sommeren 2020 til sommeren 2021 sitter jeg også som representant i Velferdstinget, hvor vi blant annet bestemmer hva semesteravgiften skal brukes til, samt satsen på semesteravgiften.
Utover det at jeg er opptatt av studentpolitikk og studenters rettigheter generelt ble jeg ekstra god kjent med studentpolitikken da jeg satt i Samfundetstyret i fjor, da arbeidsoppgavene mine blant annet inkluderte å representere Studentersamfundet i eksterne studentpolitiske fora som Studenttinget.
Blant mine personlige egenskaper ønsker jeg å trekke frem at jeg er strukturert, nøye, og engasjert. Jeg er også opptatt av gode prosesser og at alle skal ha mulighet til å bli hørt.
Du burde stemme på meg hvis du ønsker en stemme i Studenttinget som ikke er redd for å utfordre, som ikke er redd for å si det han mener, og som tør å sette krav til NTNU.
Fun fact (egentlig bare en fact i guess): Jeg synes det er dumt at Sit kantinene bare selger sjokomelk på 0.5L kartonger og ikke 1L kartonger.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!