Kandidat til Studenttinget:

Petter Jacob Brautaset

Alder: 24 år
Studieby: Gjøvik
Studieprogram: Bachelor i Digital Infrastruktur og Cybersikkerhet, 3. år

Kandidattekst:

Hei!

Jeg heter Petter Jacob, er 24 år og studerer bachelor i Digital Infrastruktur og Cybersikkerhet på NTNU i Gjøvik. Jeg har blitt fortalt at jeg muligens kan være en god kandidat for årets valg, og jeg tenkte at dette kunne være en god mulighet til å gjøre en forskjell. Jeg er engasjert i mennesker og interesserer meg i de ulike aktivitetene som foregår på universitetet. For meg er det viktig at det er et inkluderende miljø på campus og at alle studenter føler seg ivaretatt. Et godt læringsmiljø er avgjørende for å oppnå læring og skape et godt studiemiljø. For meg er ingen sak for liten, og jeg vil gjøre det jeg kan for at både mindre og større saker skal nå fram. Det er veldig viktig for meg at mennesker rundt meg trives, og hvis jeg blir valgt som tillitsvalgt vil jeg gjøre hva som helst for å gjøre studentmiljøet bedre for alle og enhver!

Jeg håper jeg vinner din tillit.

Godt valg!
0
Stemmeberettigede
0
Plasser i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Skip to content