Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Ragnhild Sødal Gjennestad

Alder: 23

Studerer: Master i Biologi, 2. år

Hei jeg heter Ragnhild og går nå mitt femte år på NTNU. Jeg synes NTNU er et fantastisk universitet og har lyst til å gjøre det enda bedre med å være med i Studenttinget 2021. Jeg har tidligere engasjert meg i studentpolitikken på ulike nivå i studentdemokratiet og har lyst til å fortsette å gjøre dette fremover også. Studenttinget vedtar studentpolitikk på vegne av alle studentene på NTNU. Jeg tror jeg deler meninger med en stor del av studentmassen og vil derfor passe godt til å representere dere. Saker jeg brenner for: – Utdanningskvalitet – Studentmedvirkning – Psykisk helse – Studentfrivillighet Selv om NTNU er et fantastisk universitet er det fremdeles mange ting som kunne vært forbedret. Jeg mener det bør settes inn midler til utvikling av undervisning for å benytte undervisningsmetoder som fungerer bedre enn majoriteten av de som brukes i dag. Kvalitetssikringssystemtet i form av referansegrupper er et bra konsept, men fungerer ikke like bra i praksis og jeg håper at dette blir gjort noe med fremover. Plassmangel er også et problem som blir større og større og jeg vil at NTNU skal prioritere studentfrivilligheten og arbeidsplasser for studenter (leseplasser, grupperom) i campusutvikingen. Jeg håper på deres stemme, godt valg.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!