Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Rikke Storvik Sjøhelle

Alder: 23

Studerer: Master sosiologi 1. år

Jeg stiller til Studenttinget fordi jeg er opptatt av at studenters faglige og sosiale miljø henger sammen. Jeg har selv hatt semester der den beste muligheten for å møte andre studenter er i klasserom med hundre andre og vet at det kan være vanskelig å bli kjent med andre studenter. Jeg tror gode arenaer for å møte hverandre er kjempeviktig for å trives som student både på faglig og sosial basis og her mener jeg NTNU har endel å gå på, da det er et så stort universitet. Gode møteplasser tror jeg er viktig for å forebygge ensomhet og psykisk helse blant studenter. Jeg er også opptatt av at NTNU skal være et universitet der det oppfordres til og er trygt å delta aktivt i undervisningen. Jeg ønsker mer studentaktiv læring, spesielt i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Med flere års erfaring fra Studentersamfundet har jeg både engasjement og kunnskap om studentfrivilligheten, som jeg mener er et viktig perspektiv for Studenttinget. Jeg har også fått muligheten til å se NTNU litt utenfra ettersom jeg nettopp kom hjem fra et år med utveksling. Her tar jeg med meg gode internasjonale perspektiver, hva som er unikt med NTNU og inspirasjon til hva universitetet vårt kan gjøre bedre. I tillegg har jeg et sterkt engasjement for tverrfaglighet, likestilling og klima.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!