Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Saef

Alder: 24

Studerer: Økonomi og Administrasjon

Jeg heter Saef og er en 24 år gammel mann med mye positiv energi og godt humør. Jeg er glad i å møte nye mennesker, liker å tenke kreativt og ser på problemer heller som utfordringer som skal overvinnes. Jeg er førsteårsstudent i studiet Økonomi og Administrasjon og synes stoffet er veldig spennende og motiverende. Det som kjennetegner meg er at jeg åpent med andre studenter, inkluderende og flink til å lytte. For meg er det best å jobbe i grupper fordi der deler man erfaringer, meninger og utvikler seg sammen.
Studietiden er en viktig fase i livet vårt og det er studiehverdagen som blir påvirket av mange ulike faktorer som gjør dagen vårt enten bedre eller verre. Det er derfor viktig at man som institutt tillitsvalgt kjemper for en bedre studiehverdag for alle studenter og sikrer en høy grad av kvalitet når det gjelder undervisningen.
Covid-19 har påvirket oss alle som studenter og nærmest ødelagt studentmiljøet her på Gjøvik. Selv om de fleste tekniske løsninger er på plass, så er det fortsatt en del studenter som blir sosialt isolert og ikke alle forelesninger er avholdt på Campus. Jeg mener trivsel er en kjempe viktig faktor for oss. Hvis vi liker det vi gjør og alt er tilrettelagt på en fornuftig måte, så er sjansen høyere å komme seg gjennom en kombinasjon av pandemi og studietid. Jeg synes derfor det er kjempeviktig at noen tar opp sakene våre på alvor og jeg skal gjør mitt beste for at vi studenter blir hørt og tatt på alvor.
Takk for oppmerksomheten og jeg ønsker alle sammen lykke til med arbeidet!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!