Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Sigurd Solheim

Alder: 23

Studerer: Bachelor i sosiologi, 3. år (som tilsvarer breddeår i statsvitenskap for min del)

Hei igjen kjære medstudenter! Jeg stiller nå til gjenvalg i Studenttinget fordi jeg så absolutt ikke føler meg ferdig med studentdemokratiet, og etter en litt begrenset periode har hungeren etter å vedta god studentpolitikk kun vokst i meg. Bak meg har jeg verv som leder i linjeforeningen for sosiologi og verv i Studentmediene, samtidig som jeg nå er fakultetstillitsvalgt ved SU fakultet.
Nå i pandemiens tid har NTNU blitt utfordret på en rekke punkter, og det er ikke alltid at beslutningene som tas er i studentenes favør. Derfor er det ekstra viktig med tydelige og klare studentstemmer, som våger å kjempe for studentenes beste i alle saker. Den brå digitaliseringen av undervisningen og avstanden vi alle må opprettholde, har virkelig tydeliggjort behovet for god og effektiv studentpolitikk. Jeg mener at det er ekstremt viktig å jobbe aktivt med studentenes psykososiale helse nå når mange gamle og nye studenter befinner seg i en sosialt krevende situasjon grunnet koronarestriksjonene.
Samtidig må ikke koronarelatert politikk overskygge Studenttingets arbeid på andre sentrale områder som bærekraft, læringsmiljø og utdanning. Her er jeg spesielt opptatt av god tilrettelegging for tverrfaglighet, økt fokus på arbeidslivsrelevans, god tilrettelegging for studentfrivilligheten, universell utforming av digitale plattformer, og en klimaprofil vi studenter kan være stolte av.
Etter min tid i Studenttinget og som FTV føler jeg at jeg har opparbeidet meg en bred forståelse for beslutningstaking og demokratiske prosesser på NTNU, og ser frem til å bruke kunnskapen i videre arbeid for studentenes beste. Ikke la meg stoppe her, stem på meg, så lover jeg å gjøre mitt ytterste for at akkurat du skal ha det så bra som mulig på NTNU.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!