Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Silje Reite Moen

Alder: 25

Studerer: Master i fysisk planlegging, 4 år.

Hei alle sammen,
Mitt navn er Silje Reite Moen og jeg stiller som representant til Studenttinget med stor glede. Jeg tar nå en master i fysisk planlegging i Trondheim på campus Gløshaugen. Før jeg flyttet hit tok jeg bacheloren min ved UiA Kristiansand, hvor jeg var aktiv i studentpolitikken gjennom diverse verv. Jeg satt blant annet i Studentparlamentet (som det kalles ved UiA) og var organisatorisk nestleder i Velferdstinget. I tillegg har jeg vært tillitsvalg, medlem av Bærekrafts- og miljøpolitiske utvalg og medlem av UiAs delegasjon til NSOs landsmøte 2019. Fra disse vervene tar jeg med meg verdifulle erfaringer og et stort engasjement når det kommer til å jobbe for at alle studenter skal få en best mulig studietid.
Jeg er engasjert og liker å samarbeide med andre for å komme frem til gode løsninger. For meg er det viktig å være lyttende til andre, at alle føler seg hørt og at takhøyden for å diskutere er høy. Ellers er jeg strukturert i arbeidet mitt, og vil alltid komme forberedt til møtene.
Jeg er ny på universitetet, men dersom jeg blir valgt gleder jeg meg til å sette meg skikkelig inn Studenttingets politikk og forberede meg på saker som skal opp.
Med et ønske om å kunne bidra positivt inn i Studenttinget på studentenes vegne håper jeg på deres tillit. Godt valg!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!