Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Simen Killi

Alder: 21

Studerer: Elektroingeniør bachelor 2. året

Hei, jeg heter Simen Killi og jeg er 21 år fra Lørenskog. Jeg har vært i studentpolitikken som Fakultetstillitvalgt ved IE siden mitt første møte med NTNU. Jeg har sittet som fakultetstillitsvalgt i snart 1.5 år nå og jeg har lært utrolig mye om NTNU. Mitt engasjement for studentpolitikken og studenters velferd har bare vokst sterkere og sterkere. Som fakultetstillitvalgt har mitt hovedansvar vært ovenfor studentene på mitt fakultet, men jeg har fått vært delaktige i saker som angår alle studenter på NTNU. Jeg har nå snart sittet i som representant for velferdstinget i et halvt år og vil nå jobbe for å bedre det andre aspektet ved studentlivet, nemlig det faglige. Vi er nå i en annerledes hverdag. Forelesninger skjer for det meste digitalt. Det er restriksjoner for bruk av campus både under, men også etter daglig drift. Det er usikkerhet rundt eksamensavvikling og karantene. Det viktigste for meg er å sørge for at den faglige kvaliteten opprettholdes selv om det blir digitale forelesninger. Det skal ikke være opp til forelesers tidligere kunnskap om digitale plattformer at læringsutbytte av forelesningene er bra eller dårlig. Eksamensavvikling er viktig. Studenter bør ikke slites mellom å bryte karantene for å gjennomføre eksamen eller bli hjemme og måtte ta kont til sommeren. Til slutt er det saken om tilgang på campus. Ikke alle har like bra forutsetninger for å studere på rommet sitt og det er derfor viktig at man kan bruke arbeidsplasser på campus for å studere etter og under daglig drift. Studentfrivilligheten er en stor del av studentlivet i trondheim. De er avhengig av å kunne bruke skolens lokaler for å gjennomføre arrangementer, avholde møter og ikke minst generalforsamlinger. Dette er saker som er viktige for meg. Håper dere stemmer på meg!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!