Kandidat til NTNU-styret:

Sindre Vie Jørgensen

Alder: 23 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Bachelor i fysikk
Ønsker å ta heltidsstillingen: Ja
Jeg er engasjert, har erfaring fra studentpolitikken og er ikke redd for å ta opp vanskelige saker

Kandidatur

Viktigste sak: Psykososial- helse og arbeidsmiljø
Hei!
Jeg heter Sindre, er 23 år og fullførte en bachelor i fysikk julen 2021. For øyeblikket studerer jeg til en master i fysikk og matematikk.
I 2021 satt jeg som fakultetstillitsvalgt, hvor jeg fikk innblikk og erfaring med byråkratiet på NTNU. Jeg syntes at FTV vervet var utrolig givende, og stiller derfor som kandidat til NTNU-styrets mannlige representant. Hvor jeg vil gjøre mitt beste for å samarbeide med Studenttinget slik at studentene vernes best mulig og passe på at studentenes meninger høres i NTNU-styret.

Etter flere år med covid-19 ser det ut som vi etter sommeren kommer til å få første ‘’vanlige’’ semester på noe som føles som en evighet. Selv om covid er over føler jeg at pandemien har vist flere punkter for forbedring hos NTNU. Hvis jeg blir valgt er noe av det jeg skal jobbe mot, at vi ikke skal tilbake til normalen, men at det NTNU som kommer etter pandemien skal være bedre enn før.

Psykososial helse og arbeidsmiljø er en av hjertesakene jeg ønsker å jobbe for. Flere studenter og unge har det tungt, spesielt etter pandemien og da burde utdanningen være noe som hjelper på psyken. Mulighet til fast arbeids- og sosialiserings areal på campus er kritiske for stabilitet i studiehverdagen for mange. Dette har vært aspekter av studielivet som har blitt verre de siste årene og det ønsker jeg å gjøre noe med.

Kommunikasjon og synlighet fra sentralledelsen er også noe jeg ønsker å forbedre. Gjentatte ganger under pandemien har flere viktige beskjeder kommet i siste liten eller på upraktiske tider av døgnet. Den vanlige student har under pandemien måtte gå i dager, om ikke uker, før de får kritisk innsikt i NTNU styrets holdning og avgjørelser om hvordan deres studie ville påvirkes. Dette er noe som bør bli bedre.

Så om du ønsker et bedre NTNU, håper jeg på å få din stemme!
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i NTNU-Styret

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet