Kandidat til Studenttinget:

Synne Svarstad Hanslien

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Tysk årsstudium
Utadvendt, engasjert og lærevillig

Kandidatur

Viktigste sak: Mer areal til studenter og linjeforeninger på campus
Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å engasjere meg mer i studentpolitikken. Jeg har sittet som ITV (instituttillitsvalgt) ved Institutt for moderne samfunnshistorie i to perioder, så jeg er allerede kjent med hvordan ting fungerer.
Studentdemokratiet er viktig for meg fordi det gir oss et forum der vi kan ta opp, diskutere og fremme våre interesser.
Jeg vil jobbe for å sikre studentarealer på campusene. Her synes jeg at identitetsarealer er spesielt viktig. Disse kan bidra til å skape samhold og bedre læringsmiljø på studiene.
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet