Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Theo Houck

Alder: 20

Studerer: Bygg og miljøteknikk, 1. klasse

Hei!
Mitt navn er Theo og jeg ønsker å representere deg i Studenttinget. Jeg er veldig opptatt av at studentenes behov og ønsker blir hørt, og at stemmen vår tas med i betrakting når viktige saker skal avgjøres.
Jeg mener at en god studiehverdag forutsetter at man føler seg inkludert og får muligheten til å bli kjent med nye mennesker. Derfor er jeg spesielt opptatt av at NTNU tilrettelegger for at studenter kan møtes på tvers av studier og interesser, slik at studentenes psykiske helse ivaretas. Ensomhet har aldri vært et større problem enn nå, og her er studenter som lenkes fast til hyblene med digitale forelesninger veldig sårbare. Jeg ønsker derfor at Studenttinget setter søkelyset på psykisk helse i mye større grad og at vi kan bidra til å gjøre studiehverdagen vår bedre. I tillegg er det viktig at NTNU kommuniserer presist og jevnlig med studentene, slik at vi i større grad føler tilhørighet til avgjørelsene som tas, der et godt eksempel på dette er debatten om fysiske eller digitale eksamener i år. Jeg begynte i 1. klasse på Bygg- og miljøteknikk i høst, to år etter at jeg avsluttet VGS. I de to årene mellom har jeg blant annet jobbet på skole og tatt et årsstudium i Økonomi og ledelse ved OsloMet.
Blant mine personlige egenskaper ønsker jeg å trekke frem at jeg er veldig sosial, engasjert og nøyaktig.
Funfact: Nei, jeg heter faktisk Theo og ikke Theodor.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!