Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Thomas Ramirez

Alder: 24

Studerer: Master i informatikk, 4 år

Hei!
Jeg heter Thomas Ramirez og ønsker å stille som representant for Studenttinget 2021. Jeg tar en master i informatikk i Trondheim og er på mitt fjerde år. Tidligere til informatikk studiet tok jeg 1 år meg Tegnspråk og tolkning.
I år fikk jeg for første gang tatt del i studentpolitikken. Jeg lærte hvor aktivt studenttinget jobber for å gjøre hverdagen bedre for studenten på NTNU og hvor viktig dette organet er. Jeg ønsker å fortsette å ta del i dette og fremme studentenes verdier ved å ta med meg kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av 2020. Håper du har lyst til å stemme på meg i årets valg!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!