Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Tom André Helvig

Alder: 21

Studerer: Bachelor i Elkraftsystemer 3.år

Kjære velger, jeg mener jeg er kvalifisert gjennom vervene jeg har hatt ved NTNU. Hvor blant annet jeg har hatt dette vervet før, og vet hva det innebærer, og har da erfaring med saker som er i studenttinget. I tillegg så er jeg også studentrepresentant i forvaltningsutvalget for ingeniør, hvor jeg har fått innsikt på saker som gjelder bachelor ingeniør ved NTNU.
Min hjertesak er arbeidslivrelevans, hvor å få inn næringslivet til utdanningen, dette kan gjør studiet mer spennende, samt viser hva man kan jobbe med etter utdanningen.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!