Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Torjus Levisen Johansen

Alder: 20

Studerer: Bachelor i nautikk, 1. år

Jeg er en engasjert, målbevisst og omgjengelig student. Jeg drives av resultater og jobber derfor hardt for å oppnå gode resultater. Jeg er uselvisk og prioriterer andres saker fremfor mine egne. Selv om jeg er en ganske fersk student, har jeg mange verv og flere års erfaring i baklomma. Jeg har erfaring fra tillitsverv i diverse utdannings-, kommunale- og fylkeskommunale råd og utvalg.
Dersom du ønsker meg som en av Ålesund sine representanter i Studenttinget, skal jeg love at campus Ålesund blir hørt i saker som omhandler oss. Jeg ønsker at NTNU i større grad skal bli et godt og samlet universitet, med samme fasiliteter, velferd og goder for alle NTNU-studenter uavhengig av hvilken campus du tilhører.
Stemmer du på meg, skal jeg skal sørge for at din stemme blir hørt, selv i Trondheim!
Godt valg!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!