Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Torkil Seljestokke

Alder: 24

Studerer: Ingeniørvitenskap og IKT

Halla! Jeg stiller til sti fordi jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet med å påvirke studentenes studiehverdag. Jeg ber om deres tillitt til å fortsette å påvirke!

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!