Kandidat til Studenttinget:

Usman Hussain

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Bachelor i statsvitenskap
Selvmotivert, analytisk, ansvarsfull

Kandidatur

Viktigste sak: Bedre og mer tilgjengelig, lavterskel psykisk helsetilbud rettet mot studenter – på og utenfor campus.
Jeg ønsker å stille til verv i studenttinget med et yrende ønske om å gjøre en forskjell for studentene. Jeg har et ønske om å gjøre studiehverdagen for alle så behagelig som mulig. Derfor skriver jeg litt mer om meg selv, min motivasjon for å gjøre en god jobb i Studenttinget og mer om min hjertesak!

Erfaringsmessig har jeg lederbakgrunn fra kommune- og bydelspolitikken i Oslo, både i politisk parti og ungdomsparti, men også som rådsmedlem i «Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo», i tillegg til at jeg også har sittet i instituttrådet for sosialfag på OsloMet. Jeg har med andre ord mye på hjertet!

Jeg opererer med en filosofi om at ingenting kommer av seg selv. Man må jobbe for det. Det gode miljøet her på NTNU har ikke kommet av seg selv. Det er et resultat av hardt arbeid fra mange mange mennesker opp gjennom årene. Studentpolitikken er der jeg mener man starter for fremtidens innovative universitet.

Min hjertesak er studentenes psykiske helse og de muligheter man har i regi av kommunen, skolen og SiT. Skolen er for mange det stedet de har nærmest tilknytning til – og da er det alfa og omega at det finnes robuste lavterskel ordninger som tar imot og hjelper studenter som har psykiske utfordringer. Og dette særlig etterfulgt av koronaen. Som institusjon må vi bidra til å bryte tabuene rundt psykisk helse. Her mener jeg det er viktig å huske at alle har en psykisk helse – både menn og kvinner – og dermed bringe psykisk helse og uhelse på dagsorden.

Jeg vil med andre ord jobbe for at alle studenter på NTNU skal bli sett og hørt, enten det er i gode eller vanskelige perioder, så skal det være noe eller noen som kan ta imot, veilede og hjelpe en på vei. På denne måten mener jeg at hele studieløpet vil kunne bli mer overkommelig. Vi er tross alt mennesker – ikke roboter.
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet