Kandidat til NTNU-styret

Presentasjon:

Masterstudent informatikk 4. året, med spesialisering innen interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi. Ble valgt inn i Studenttinget (STi) høsten 2015 og har i ettertid vist et brennende engasjement for studentpolitikken og studentvelferden. Er en svært engasjert student, langt over gjennomsnittet, som gladelig tar på meg mange og tunge verv. Men også mindre roller som tillitsvalgt, f.eks deltakelse i referansegrupper. Samt større roller, som deltakelse i Læringsmiljøutvalget (LMU) hvor det rapporteres direkte til NTNUs styre. Har også vært aktiv i Velferdstinget (VT) siden 2016, studentenes talerør inn mot Studentsamskipnaden Sit – vårt svar på velferdsstaten. Har gjennom Velferdstinget blitt valgt til verv i Idrettsrådet, Velferdsrådet og Boligrådet. Er også engasjert i idretten, med tillitsverv i bade NTNUi Squash og NTNUi Tennis, deltakelse på NTNUi gruppeledersamlinger, generalforsamlinger, etc. Har ved to anledninger deltatt på Landsmøtet med Norsk studentorganisasjon (NSO) sammen med 180 andre delegater fra hele landet for å bestemme studentpolitikk for 230.000 studenter (www.student.no/LM).

Av relevant utdanning vil jeg trekke frem en master fra Universitetet i Oslo (UiO) med fokus på digitalisering og langsiktig innovasjonsledelse, et satsningsområde for NTNU, samt en master (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med fokus på strategi, ledelse, økonomisk styring og markedsføring.

Lars Føleide

Alder: 40
Studerer: Informatikk (Master), 4. år

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?

NTNU om 5 år:
Om 5 år vil NTNU i større grad ha omfavnet den digitale utviklingen, slik at vi er bedre rustet i overgangen til digital undervisning og kunnskapsformidling når verden blir rammet av en global pandemi.

NTNU om 10 år:
Om 10 år vil NTNU ha kommet i mål med en vellykket campus-sammenslåing og lagt ned Dragvoll. Samordning og koordinering med campus i Ålesund og Gjøvik vil ha nådd optimale nivå, og Trondheim vil ha oppnådd status som Nordens Beste Studieby.

 

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!