Kandidat til NTNU-styret

Presentasjon:

Hei! Jeg stiller til NTNU-styret fordi jeg ønsker å bruke mitt neste år på å tale de omlag 42 000 NTNU-studentenes sak. Jeg ønsker å bruke min erfaring og kompetanse inn i NTNU og slik kunne hjelpe NTNU i riktig retning. Jeg har nå studert i fire år ved NTNU Trondheim og er stolt av å være student.

De siste årene har jeg jobbet som tillitsvalgt både på institutt- og fakultetsnivå. Her har jeg fått æren av å være leder for studentrådet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap i nesten to år. Gjennom denne tiden har jeg også jobbet tett med prosjekter som julegate på Dragvoll, ombygging av fagland og for god utdanningskvalitet og psykososialt miljø.
Jeg ønsker å jobbe aktivt for at alle studenter ved NTNU skal føle seg trygge og ivaretatt. 

Jeg mener at NTNU må bedrive god utdanningskvalitet i alle ulike former slik at vi kan utdanne de beste kandidatene. Her må utdanningene også tilpasses slik at alle studenter uavhengig av funksjonsevne eller fortrinn har like muligheter for utdanning i toppklasse. Vi må heve kunnskapsnivået rundt praksis i ulike profesjonsutdanninger, da mange studenter opplever at praksis gir mindre enn den tar av studentenes tid. Varslingssystemet ved NTNU må komme på banen da dette er viktig for at studenter skal kunne varsle fra om saker som ellers kan være vanskelige å håndtere. Vi må også jobbe godt med hvordan vi skal håndtere fremtidens samlokalisering av NTNU Trondheim slik at dette ikke går på bekostning av studentenes utdanningskvalitet, samtidig som NTNU må sørge for at campusene Gjøvik og Ålesund også ivaretas. Der skal det også være like høy utdanningskvalitet, samt være like høyt prioritert som resten av NTNU.

Jeg er:
• Dedikert og hardtarbeidende for studentene på NTNU
• Opptatt av utmerket utdanningskvalitet og Læringsmiljø
• En stemme for studentene

Magnus Landheim

Alder: 24
Studerer: Pedagogikk (Bachelor), 4. år

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?

Om 5 år burde NTNU ha utviklet nye standarder for universell utforming og flere digitale emner for å takle den økende plassmangelen. Samtidig burde NTNU også ha igangsatt flere piloter for å forberede oss på hva fremtiden både vil bringe og trenge.

Om 10 år er vi stolt i gang med samlokaliseringen ved campus Gløshaugen. Vi har gode systemer for å ivareta studenter i alle ulike situasjoner. Vi har utviklet nye og gode innovative læringsarealer og er en inspirasjon for andre universiteter verden over. 

 

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!